İslami Açıdan Önemli 7 Şehir

İslami Açıdan Önemli 7 Şehir

 

İslam dini Hz. Muhammedin peygamber olmasıyla yeryüzüne inmiştir. 7. yüzyılda İslam peygamberi Hz. Muhammed önderliğinde Mekke ve Medine şehirlerinde kabul edilmiş ve din olarak kabul görmüştür. Diğer dinlerde de olduğu gibi İslam dininde de kutsal kabul edilen ve önemli olan şehirler, mekânlar bulunmaktadır. Farklı şehirlerin İslam dininde önemli olmasının büyük nedenlerinden birisi geniş bir alana yayılmış olmasıdır. İslam dini yeryüzünde var olmaya başladığı andan itibaren farklı kültür ve medeniyetlerde kabul edilmiş ve varlığını muhafaza etmiştir.

 

  İslami açıdan önemli 7 şehir;

 

 1-Kudüs

 

Bu şehir dünya üzerinde bulunan en eski şehirlerarasında yer alır. İslam dininde çok önemli olan Mescid-i Aksa Kudüste bulunmaktadır. Hz. Muhammed buradan miraca yükselmiştir. (Mescid-i Aksa) Bu şehrin yapısı bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir. Bu şehirde sahabelerden birçok kişinin kabrine rastlamak mümkündür ve birçok peygambere ev sahipliği yapmış bir şehirdir.

 

 2-Semerkant

Bu şehir Özbekistan sınırları içinde bulunmaktadır. Şehrin yapısında, mimarisinde, dokusunda İslam dininin etkisini ve motiflerini görmek mümkündür. Şehrin gelişmesine en büyük katkıyı Timur ve döneminde yetiştirdiği alimler yapmıştır.

 

 3-Şam

Görülmesi gereken mekânlardan biridir Şam. Burada bulunan Şam Emeviye Camii Müslümanların en önemli 4. camisi olarak kabul edilmektedir. Burada Hz. Hızır ve Hz. Hud’un hüküm sürdüğü bilinmektedir.

 

 4-Şanlıurfa

Urfa peygamberler şehri olarak bilinmektedir ve Hz. İbrahim’in doğduğu yerdir. Burada bulunan Balıklıgöl Hz. İbrahim’in mucizesinin yaşandığı yani ateşe atıldığı yer olarak bilinmektedir. Urfa İslam tarihi açısından önemlidir ve gittiğinizde manevi rahatlığı, yaşanmışlıkları hissedebilirsiniz.

 

 5-Mekke/Medine

Bu topraklar imkânı olan her Müslümanın gidip görmesi gereken bir şehirdir. Burası İslam güneşinin doğduğu şehir olarak adlandırılmaktadır. Bu şehir gidildiğinde İslam duygusunun en yoğun olarak ve en fazla haz alınarak hissedilecek bir mekândır. Hz. Muhammed’e ilk vahiy Hira Mağarasında gelmiştir. Bu mağara Mekke ye yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Mekke ve Medine’nin her yerinde Peygamberimizin izlerine rastlayabilirsiniz.

 

 6-Yemen

İslam dininin ilk yayılmaya başladığı bölgelerden birisi de Yemen’dir. Yemen’ de bulunan San Şehrini Hz. Ali fethetmiştir ve buraya bir camii yaptırmıştır. (Camii Kebir) Şehrin tarihi dokusunda İslam etkilerini görmek ve bunu hissetmemek elde değildir.

 

 7-Saraybosna

Bu şehir Bosna-Hersek’ e bağlı bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu etkisi altından İslami açıdan gelişme göstermiştir. Bu dönemde bölgede önemli İslam alimleri yetişmiş ve ilim ve dine büyük katkılar sağlamışlardır. Bu şehirde birçok İslami imge ve yapılara rastlamak mümkündür.