Kadın Beyni İle Erkek Beyni Arasında Farklar Nelerdir?

KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARK

Kadınlar ve erkekler farklı yaratılmışlardır. Doğası gereği düşünce yapıları da farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar net bir sonuca varmasa da kadınların beyni erkeklerin beyinlerine göre daha çok detay odaklıdır. Bu da kadın beyni ile erkek beyni arasında fark olduğunu açıkça ortaya koyar.

Kadın Beyni İle Erkek Beyni Arasında Farklar Nelerdir?

Beyinde bulunan sağ ve sol lob dediğimiz beynin iki kısmı vardır. Kadınların hisleri bu iki lobun da aynı anda çalışması belli ediyorken erkeklerde bu durum yalnızca sol lobun çalışmasından kaynaklanır. Bu durumda kadınlar duygularını rahatlıkla ifade edebilirken erkekler duygularını belli etmekte güçlük çekerler. Kadınların sesleri algılama özelliği erkeklere göre daha fazla gelişmiştir. Kadınlar en ufak ses tonundan birçok anlam çıkartabiliyorken erkekler de bu durum daha zayıftır.

Erkek beyninde şekil işlemciliği kadınlara nazaran daha fazla olduğundan mühendislik, makine, inşaat gibi alanlarda erkeklerin çalışma oranı daha yüksektir. Konuşma yetisi kadınların beyninde sol tarafta erkeklerin beyninde ise ön ve arka kısımlara dağılmış durumdadır. Bu durum kadınların erkeklere nazaran daha fazla konuşmasının temel nedenidir. Ayrıca kadın beyninde serotonin oranı daha fazla olduğundan erkeklere göre daha kontrollü olmalarını sağlar.

ERKEKLER

Satrançta daha iyidir,
Matematik sorularını konuşmadan çözer,
Az göz teması kurar,
Dikkati çabuk dağılır,
Acıya yavaş tepki verir.

KADINLAR

Yabancı dilde daha iyidir, daha çabuk öğrenirler.
Aritmetik işlemleri konuşarak yapar,
Göz teması fazladır,
Dikkat süresi uzundur,
Acıya çabuk tepki verir.

KADIN VE ERKEK EŞİTTİR YANILGISI

Bir duyguyu hissederken bile farklı şekilde çalışan kadın ve erkek beyninin aynı olduğunu ya da eşit olduğunu savunmak büyük bir yanılgıdır.